Залуучуудын хөгжлийн сарын аян

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Манай улс залуучуудын өдрийг 2003 оноос жил бүрийн 8 сарын 25-ны өдөр хуульчлан тэмдэглэж, залуучуудын хөгжлийн сарын аяныг улс даяар зохион байгуулдаг. 2022 оны Олон улсын Залуучуудын өдрийн уриа, дэвшүүлсэн асуудалтай уялдуулан бүх насныханд ээлтэй ертөнцийг бий болгох хүрээнд залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, нийгэм эдийн засгийн хөгжилд оруулах хувь нэмэр, оролцоог нэмэгдүүлэхийг чухалчилж байна. Аймгийн Залуучуудын хөгжлийн аяныг 8,9,10-р саруудад зохион байгуулан ажиллаж байна.