Нислэгийн өмнөх хөтөлбөр

ХНХЯ-ны санаачилгаар НҮБ-ын хүн амын сангийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн Өсвөр насны охид, хөвгүүдэд бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн цогц боловсрол олгох, шийдвэр гаргахад нь дэмжлэг үзүүлэх улмаар шинэ орчинд цааш үргэлжлүүлэн суралцахад тэдний бэлтгэлийг хангаж, даван туулах чадварыг нэмэгдүүлэх зорилготой Нислэгийн өмнөх хөтөлбөрийн 2-р ээлжэнд Арвайхээр сумын Алтангадас одонт ЕБ-ын… Continue reading Нислэгийн өмнөх хөтөлбөр