Эрхэм зорилго

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийг дэмжсэн төрийн болон орон нутгийн бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд салбар дундын зохицуулалтыг хангаж, хүүхдийн эрхэд суурилсан хөгжил, хамгааллын цогц үйлчилгээг төлөвшүүлэхэд оршино.