САНАЛ АСУУЛГА ...

Асуулт :  Та манай байгууллагаас ямар төрлийн үйлчилгээ авах хүсэлтэй байна вэ?

СЭТГЭЛЗҮЙН ЗӨВӨЛГӨӨ ...
Сэтгэл зүйн онол-арга зүй, харилцааны дадал туршлагад тулгуурлан явагддаг мэргэжпийн үйлчилгээ
• Тохиолдож байгаа бэрхшээлээ бодитой ойлгон ухамсарлан ухаарч, өөрчлөлт хийх шийдвэр гаргахад нөлөөлөх өвөрмөц арга техник
• Амьдралын хүнд байдал, мухардлаас гарах хамтын ажиллагаа
• Хувь хүн болон гэр бүлийн гишүүдийн дотоод нөөц, чадавхийг нээн илрүүлэх, тэдгээрийг дайчлан идэвхжүүлэх, чадваржуулахад чиглэсэн сэдэлжүүлэх үйл явц юм.
Сэтгэлзүйн анхан шатны зөвлөгөөг:Сэтгэл зүйч, багш сурган хүмүүжүүлэгчид хүүхдийг судалж, түүний үр дүнг харгалзан зөвлөгөө өгч болно. Эсвэл хуүхдийн нас сэтгэл зүйн онцлогийн талаар мэдээлэл өгч тодорхой зөвлөмжийг санал болгож болох юм. Энэ бүхэн зөвлөгөөний анхан шатны хэлбэр. Үйлчлүүлэгчид тохиолдсон асуудлын талаар шинжлэх ухааны үндэстэй мэдээлэл өгөх, тодорхой зөвлөмж санал болгоход анхан шатны зөвлөгөөний зорилго чиглэгдэж байдаг.

Засал хавсарсан сэтгэлзүйн зөвлөгөө: Мэргэжлийн сэтгэлзүйчид хийнэ. Сэтгэл засал нь хүмүүсийн алдаатай буруу, үзэл бодолзан үйл харилцаа хандлагад нөлөөлж, зөв шийдвэр гаргажамьдрал ахуйдаа хэрэгжүүлэн турших, өөрсдийн дотоод нөөц боломжоо нээж ашиглах сайн сайхан, аз жаргалтай амьдралын төлөө тэмүүлэх, хүсэл эрмэлзэл, итгэл найдварыг төрүүлж сэдэлжүүлэхэдзасал хавсарсан зөвлөгөөний зорилго, үйл ажиллагаа чиглэгдэж байдаг. Тухайлбал:
• Хүний дотоод өртөнцөд нөлөөлж сэтгэл санаа, оюун ухааныг дайчлан идэвхжүүлэх замаар зөрчил маргаан хүндрэл бэрхшээлээс гарах хэрэгцээ сэдлийг дэмжих
• Үүсэж бий болсон бэрхшээл саадын учир шалтгааныг бодитойгоор ухааран ойлгох, дүгнэлт хийх үйлявцыг дэмжих
• Хүмүүсийн үзэл бодол, зан үйлсэтгэл санаанд нөлөөлж, зөв шийдвэр гаргахад туслах
• Тухайн асуудлаа шийдвэрлэх хувилбаруудыг авч үзэх
• Үйлчлүүлэгчийн гадаад ба дотоод нөөц боломжийг судлан илрүүлж, тэдгээрийг амьдрал ахуйдаа ашиглах өөрийгөө улам хөгжүүлж, чадваржихад дэмжлэг үзүүлэх
• Зан үйлийн ахиц өөрчлөлтийг бататган бэхжүүлэх зэрэг олон талын цогц дэмжин сэдэлжүүлэх чиглүүлэх үйл ажиллагаагаар тодорхойлогдоно.
Сэтгэл заслыг:Мэргэжлийн сэтгэл засалч хийнэ. Сэтгэл засал нь засал хавсарсан зөвлөгөөтэй ижил төстэй. Эдгээр нь онол арга зүй ёс зүйн ижил зарчим дээр тулгуурлан үйлчилгээгээ явуулдаг. Зөвлөгөө өгөх эрхийн дипломтой мэргэжилтнүүд засал хийх боломжтой. Гэхдээ зөвлөгөө засал хоёрын хооронд ялгаа бий. Тухайлбал,
• Шийдвэрлэж байгаа асуудлын зэргэмжээрээ ялгаатай. Сэтгэцийн эмгэг харьцангуй хүнд төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд сэтгэл заслын үйлчилгээ илүү шаардагдана.
• Үйлчлүүлэгч мэргэжилтний хооронд явагдаж байгаа харьцаагаараа онцлог ялгаатай. Сэтгэл засалч нь үйлчлүүлэгчийн сэтгэл санаа, сэтгэл хөдлөлтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхэд илүү анхаарч ажилладаг
• Үргэлжлэх хугацаагаараа ялгаатай. Сэтгэл засал хийхэд илүү удаан хугацаа шаардагдана.
• Явуулж байгаа орчин нөхцөл, түүнд тавигдах шаардлагаараа ялгаатай
Сэтгэл заслын үйлчилгээ эмнэлэгийн байгууллага дээр голлон явагддаг бол тусгайлан төхөөрөмжилсөн ердийн өрөө тасалгаанд зөвлөгөөг явуулна. Иймээс зөвлөгөө өгөх техникийг сайтар эзэмшсэн, ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдөж ажилладаг, хүнтэй ажилллах туршлагатай, харилцааны эв дүй, ур чадвар сайтай, энэ чиглэлийн үйлчилгээ зөвшөөрлийн эрх авсан мэргэжилтнүүд зөвлөгөө өгч, засал хийнэ.
ХАНДАЛТ
Өнөөдөр75
Энэ 7 хоногт967
Энэ сард1560
Энэ жил21544

xas
ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар нь 2001 оноос эхлэн аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Хүүхдийн төлөө төв нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа эхэлсэн байна. Гэр бүл, бүл хүүхэд, залуучуудын чиглэлээрх хөгжил хамгааллын үйл ажиллагааны тогтолцоог бэхжүүлэх, хүүхдийн хөгжлийг дэмжих, оролцоог хангах зэргээр төрийн бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлдэг төрийн байгууллага юм.
Одоогоор аймгийн Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар Хүүхэд, гэр бүл, залуучуудын асуудлаар бодлого боловсруулах, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, үүрэг бүхий 6 албан хаагч, туслах болон үйлчилгээний ажилтан 19, сумдын ЗДТГ-ын Хүүхэд гэр бүл, үалуучуудын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 19 нийт 44 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр төрийн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд хүргэн ажиллаж байна.

Эрхэм зорилго
Хүүхэд, гэр бүлийн асуудлаар үйл ажиллагаа эрхлэн ажиллаж байгаа болон бусад бүх шатны байгууллагыг мэдээлэл, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө дэмжлэгээр хангаж, хүүхдийн эрхийн конвенц, гэр бүлийн асуудлаарх бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэнд зохицуулалт, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх, хүүхэд гэр бүлтэй ажиллагсад болон хүүхдийн өөрийн удирдлагын байгууллагуудыг чадавхжуулах, хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил хамгаалал, оролцоог дээдлэн ажилладаг тасралтгүй суралцагч байгууллага байна.

Өвөрхангай аймгийн хүүхдийн хэтийн төлөв
Хүүхэд бүр гэр бүл, төрийн байгууллагын хамгаалал, ивээл дор аюулгүй ээлтэй орчинд амьдарч, өөрсдийн сонирхол, авьяас чадвараа нээн хөгжүүлэх нөхцөл бололцоогоор бүрэн хангагдсан, эрхээ эдлэн үүргээ биелүүлдэг, өөртөө итгэлтэй, бусдыг хүндэтгэгч болон төлөвшинө.

Бидний үнэт зүйлс:
• Хүүхэд бүрийн төлөө:
• Хүүхдийг хайрлах сэтгэл:
• Хүүхдийн эрх ашиг:
• Хүүхдийн оролцоо:
• Ёс зүйтэй, хариуцлагатай, чадварлаг боловсон хүчин:
• Түншлэл, хамтын ажиллагаа:
• Гэр бүлд суурилсан үйлчилгээ:
Залуучуудын хөхгжил оролцоог хангах ажил үйлчилгээг хэрэгжүүлэх

Үндсэн үйл ажиллагаа:

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх, орон нутгийн бодлого зохицуулалтыг хангах
Хүүхдийн өхгжлийг дэмжсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
Хүүхдийн оролцоог хангах, тэднийг чадавхжуулах
Хүүхэд гэр бүлтэй ажиллагсадыг чадавхжуулах өдөр тутмын арга зүй удирдлагаар хангах